Publikacje


Czasopisma: 

Measurement Automation Monitoring (MAM) –
70 pkt wg MEiN, publikacja bezpłatna

Combustion Engines – 70 pkt wg MEiN, publikacja płatna według stawek czasopisma

Pomiary Automatyka Robotyka,
70 pkt wg MEiN

lub jako rozdział w monografii Politechniki Opolskiej – 20 pkt wg MEiN,  700,00 zł

Scroll to Top