slider

Konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych

konferencja

Cykliczna konferencja Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych od ponad 30 lat jest miejscem spotkań, dyskusji i integracji środowiska akademickiego i przemysłu w wymiarze zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Po raz pierwszy odbędzie się w województwie opolskim w otoczeniu Gór Opawskich.

Konferencja jednoczy czołowe polskie i zagraniczne ośrodki politechniczne, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady przemysłowe. Zakres tematyczny obejmuje m.in. problemy konstrukcji maszyn i urządzeń, problematykę zrównoważonego projektowania maszyn i urządzeń, problemy obiegu zamkniętego w projektowaniu maszyn, automatyzację i robotyzację procesów roboczych maszyn, nowoczesne systemy zarządzania energią i sterowania maszyn, a także problemy bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn roboczych.

 

W panelach dyskusyjnych, sesjach plenarnych i tematycznych, wizytach studyjnych  w każdej edycji konferencji bierze udział około 100 uczestników z całej Polski. 

 

Do konferencji pozostało...

Opłaty i dane do przelewu


Opłata konferencyjna

Z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. –  2000,00 zł
Z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. –  1800,00 zł
Publikacja rozdziału w monografii –  700,00 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:
Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem;
Udział w konferencji i w wydarzeniach
towarzyszących;
Materiały konferencyjne.

Opłatę prosimy przelać na poniższe dane:
Nazwa: Konferencja Naukowa PRMR
Adres: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
NIP: 7543069732
Bank Pekao
Nr konta: 29 1240 6292 1111 0011 2795 5459
Tytułem: PRMR 2024 – Nazwisko i imię uczestnika

Terminy 

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia – do 30.11.2023
Potwierdzenie przyjęcia referatu – do 01.12.2023
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20.12.2023

zebatki

Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy

„Opolskie innowacyjne”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021 – 2027
Działanie 01.02 Opolskie innowacyjne

Miejsce konferencji:

Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp.k.
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
woj. opolskie

kontakt: konferencja@pnt.opole.pl
tel: 884 883 958

Scroll to Top