Opłaty i dane do przelewu


Opłata konferencyjna

Z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. –  2000,00 zł
Z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. –  1800,00 zł
Publikacja rozdziału w monografii –  700,00 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:
Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem;
Udział w konferencji i w wydarzeniach
towarzyszących;
Materiały konferencyjne.

Opłatę prosimy przelać na poniższe dane:
Nazwa: Konferencja Naukowa PRMR
Adres: ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
NIP: 7543069732
Bank Pekao
Nr konta: 29 1240 6292 1111 0011 2795 5459
Tytułem: PRMR 2024 – Nazwisko i imię uczestnika

Terminy 

Zgłoszenie uczestnictwa i streszczenia – do 30.11.2023
Potwierdzenie przyjęcia referatu – do 01.12.2023
Wniesienie opłaty konferencyjnej – do 20.12.2023

 
zebatki

Dokumenty

Scroll to Top