Materiały do pobrania

Poster konferencyjny
Publikacja konferencyjna

POSTER – wytyczne:
Do wyboru są dwie formy przedstawienia plakatu naukowego: elektroniczna lub drukowana Preferowana przez organizatorów wersja to elektroniczna.

Wielkość posteru: A1 (59,4 cm x 84,1 cm) – wersja drukowana lub orientacja pozioma (16:9, 4:3 lub full HD) – wersja elektroniczna.

Specyfikacja dla posteru w wersji elektronicznej: 

Orientacja pozioma (16:9, 4:3 lub Full HD)

Czcionka: Times New Roman

Nazwa Konferencji – wielkość czcionki 18; Tytuł Posteru – wielkość czcionki 28; Imiona i nazwiska autorów – wielkość czcionki 18; Nazwa uczelni – wielkość czcionki 16; Nagłówki – wielkość czcionki 20; Tekst – wielkość czcionki 12.

Logo uczelni lub firmy reprezentowanej przez autorów posterów.

Prosimy o przygotowanie postera w wersji elektronicznej (.jpg), który zostanie wyświetlony w czasie sesji plakatowej. Czas prezentacji plakatu 5 min.

Poster_PRMR-wzor

Specyfikacja dla posteru w wersji drukowanej: 

Wielkość posteru: A1 (59,4 cm x 84,1 cm)

Czcionka: Times New Roman

Nazwa Konferencji – wielkość czcionki 54, Tytuł Posteru – wielkość czcionki 96, Imiona i nazwiska autorów – wielkość czcionki 72, Nazwa uczelni – wielkość czcionki 48, Nagłówki – wielkość czcionki 44, Tekst – wielkość czcionki 36

Logo uczelni lub firmy reprezentowanej przez autorów posterów.

Prosimy o przywiezienie posterów na Konferencję. 

Scroll to Top