Historia konferencji

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji od samego początku był prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski który był też koordynatorem Centralnego Programu Badań Podstawowych (CPBP) nr 02.05. Od roku 2003 Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Konferencja zmnieniała z biegiem czasu nazwę, miejsce obrad i skład Komitetu Naukowego, jednak ciągle spotykają się przedstawiciele przemysłu oraz świata nauki i dyskutują nad problemami związanymi z rozwojem budowy maszyn roboczych i mechaniki. Konferencja przyczynia się do rozwoju i konkurencyjność polskiego przemysłu.

Historię konferencji tworzą ludzie i uwarunkowania w jakich były organizowane kolejne jej edycje. Podstawową zasadą organizacyjną Konferencji była coroczna zmiana jej głównego organizatora. W tym okresie sprzyjało to integracji środowisk naukowych związanych z budową i eksploatacją maszyn w szczególności maszyn roboczych, a z biegiem czasu także szeroko pojmowanej mechaniki. Rozszerzał się ciągle zakres zagadnień, będących przedmiotem obrad oraz udział przedstawicieli zagranicznych. Postęp technologiczny jaki nastąpił w ostatnim czasie oraz rozwój form wymiany informacji wymusił zmianę formuły konferencji oraz jej celów. Od 2016 r. wyodrębniono głównego organizatora oraz rokrocznie zmieniające się uczelnie politechniczne jako współorganizatora. Zmienna będzie też tematyka przewodnia konferencji.

Konferencja ma za zadanie integrować środowiska naukowe i przemysłowe, związane z budową i eksploatacją maszyn roboczych. Z konferencją współpracują czołowe polskie i zagraniczne ośrodki politechniczne, Polska Akademia Nauk, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz firmy przemysłowe. Obszary tematyczne to: logistyka, modelowane, projektowanie, badania, eksploatacja, automatyzacja, diagnostyka oraz mechatronika. Ważnym elementem jest liczny udział ludzi młodych: studentów, doktorantów i adiunktów oraz reprezentatywne grono profesorów z kraju i zagranicy. Ten bardzo duży potencjał naukowy i praktyczny, może być jak najszerzej wykorzystany w realizacji programów UE oraz transferu wiedzy i kreowaniu nowych relacji nauka – przemysł oraz przy tworzeniu konsorcjów aplikujących o projekty badawcze.

Konferencja CPBP nr 0205 – Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych – w tym Budowlanych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Warszawskiej, Komitet Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Szklarska Poreba, 16-22 maja 1987.

II Konferencja CPBP nr 02.05 – Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych – w tym Budowlanych, Organizator: Katedra Maszyn Roboczych Wojskowej Akademii Technicznej. Miejsce obrad: Ustron – Jaszowiec, 21-27 maja 1988,

III Konferencja CPBP nr 02.05 – Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych – w tym Budowlanych. Organizator: Instytut Maszyn Roboczych Ciezkich Politechniki Warszawskiej. Miejsce obrad: Szczyrk, 24-28 maja 1989.

IV Konferencja CPBP nr 02.05 – Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych w tym Budowlanych. Organizator: Politechnika Warszawska. Miejsce obrad: Kraków, Lódz, Poznan, Radomt Warszawa, Wroclaw, listopad 1990

V Konferencja – Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych Ciezkich. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciezkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 21-26 stycznia 1992.

VI Konferencja Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badan Maszyn Roboczych Ciezkich. Organizatorzy: Instytut Maszyn Roboczych Ciezkich Politechniki Warszawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN. Miejsce obrad: Zakopane, 18-21 stycznia 1993

VII Konferencja – Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wroclawskiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych – Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola S.A. Miejsce obrad: Zakopane, 17-20 stycznia 1994.

VIII Konferencja – Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. Organizatorzy: Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Lódzkiej, Komitet Naukowy, Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Osrodek Badawczo – Rozwojowy Dzwignic i Urzadzen Transportowych, „Detrans” Bytom. Miejsce obrad: Zakopane, 23-26 stycznia 1995.