Program XXXVII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych

13.02.2024 (wtorek)

14:00 – 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 – 15:30

Uroczyste otwarcie XXXVII Konferencji Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych

Powitanie Gości i Uczestników przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – prof. Jarosław Mamala

Wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Miasta Opola

Wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego PO

Uroczyste otwarcie przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego – prof. Tadeusz  Łagoda

15:30 – 16:45

Sesja plenarna I
Prowadzenie: Maciej Wujec – I Zastępca Prezydenta Miasta Opola, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

 

Kroll L., Schramm N., Roth-Panke I., Czech A., Satora M.: Innowacyjne rozwiązania dla produkcji lekkich konstrukcji z neutralnym śladem węglowym – Chemnitz University of Technology, Department of Lightweight Structures and Polymer Technology

Szałek A.: Napęd wodorowy pojazdów i maszyn – Doradca Zarządu Toyota Motor Polska

16:45 – 17:20

Przerwa kawowa

17:20 – 18:40

Sesja techniczna I
Prowadzenie: dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW

 

Stasiak P.: Analiza przyczyn usterki agregatu kogeneracyjnego PERKINS HE-EC-505/541 – PG505-B i sposoby jej zapobiegania – Zakład Komunalny Sp. z o.o. Opole

Barszcz A., Kobiałka J.:  Nowe rozwiązania ogniw gąsienicowych dedykowanych do maszyn pracujących na terenach podmokłych, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny

Kowalczyk R., Bieniek A.: Prezentacja wyników projektu pt. Prace B+R w Stoczni Koźle dotyczące opracowania prototypu innowacyjnego pchacza żeglugi śródlądowej – Stocznia Kędzierzyn-Koźle

Malewicz K., Kesicki J.: Diagnostyka stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem urządzeń stacji kontroli pojazdów, PZM OZDG

19:30 – 21:30

Kolacja

14.02.2024 (środa)

08:00-08:30Śniadanie
09:00-14:00Wyjazd techniczny*/ szkolenie KOMES**
14:00 – 15:00Obiad
15:00 –16:00Sesja plenarna II
Prowadzenie, dr hab. inż. Anna Król, prof. PO
 

Hanzel T.: Programy UE w innowacje B+R w województwie opolskim – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Mamala J.: Działalność B+R w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu

16:00 –16:30Przerwa kawowa
16:30 –17:50Sesja techniczna II
Prowadzenie:
dr hab. inż. Marian Łopatka
 
 

Zelwowiec S.: Badanie reakcji na ogień kompozytów możliwych do zastosowania w pojazdach szynowych w oparciu o normę EN45545 – Ochrona, PKP Intercity Remtrak

Worwąg P., Prażmowski K.: Modelowanie układu jezdnego wagonu pasażerskiego w aspekcie oceny stanu technicznego rozjadnicy kolejowej – Politechnika Opolska

Małys S., Krysiński P., Szefer H., Skrobacz S., Cieślak T., Łagoda T.: Rozwój wyposażenia pojazdów szynowych pod względem wymogów izolacji termicznej – Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” Sp. z o.o./ Politechnika Opolska

Szefer H., Kurek M., Krysiński P.: Wymagania stawiane drzwiom kolejowym zgodnie z obowiązującymi normami – Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów „RAWAG” Sp. z o.o./ Politechnika Opolska

18:00 –18:45Zebranie Komitetu Naukowego
19:30 –23:00Gala

*Wyjazd do siedziby firmy SCHATTDECOR w Głuchołazach, światowego lidera w branży zadrukowanych powierzchni dekoracyjnych. Od założenia, czyli od roku 1985, zaopatruje klientów z wielu sektorów branżowych w wysokiej jakości wzornictwo i produkty, a także oferujemy doradztwo i niezawodny serwis.

Dekory Schattdecor znaleźć można m.in. na powierzchniach mebli, podłóg laminowanych oraz na innych elementach wyposażenia wnętrz.

Sukces zawdzięcza zaangażowaniu i kreatywności  załogi (aktualnie grupa zatrudnia ok. 3 tys. osób). Jej innowacyjność i motywacja napędzają nasze przedsiębiorstwo każdego dnia. Dzięki wytrwałej i sumiennej pracy naszych  Pracowników, Schattdecor od wielu lat stawia kamienie milowe w dziedzinie designu i nowych technologii.

**Szkolenie pn. Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych za pomocą oprogramowania  MIDAS NFX – poziom basic organizowane przez KOMES Sp. z o.o. i prof. dr hab. inż. Jarosława Mamalę – prezesa zarządu PNT w Opolu.

Teoretyczne podstawy MES. Przygotowanie geometrii (modele belkowe, bryłowe i powierzchniowe). Zasady jak dobierać elementy skończone i jak dzielić model. Wpływ siatki na wyniki. Jak przyjmować warunki brzegowe. Uproszczenia w modelach na potrzeby analiz MES. Analiza i ocena wyników.

Zadaniem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z symulacją komputerową przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES). Metoda ta przyjęła się w przemyśle i nauce na całym świecie jako podstawowe narzędzie do rozwiązywania różnorodnych problemów techniki. Umożliwia ona poznanie zachowania się produktu już we wczesnej fazie projektowania. Prowadzi to do skrócenia okresu wdrożenia do produkcji, uniknięcia budowy wielu kosztownych prototypów jak również zwiększenie konkurencyjności na rynku (np. poprzez zastosowanie optymalizacji).

Szkolenie wprowadza uczestników w sposób przejrzysty i zrozumiały w tematykę i umożliwia stosowanie MES w praktyce zawodowej. Ponieważ jest skierowany do osób początkujących najszerzej omówionym tematem będzie statyka liniowa.

Szkolenie rozpoczniemy niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu wprowadzeniem do teorii. W kolejnej fazie przedstawimy techniki rozwiązywania zagadnień najczęściej spotykanych w praktyce inżynierskiej. Ważną częścią składową szkolenie będzie rozwiązywanie zagadnień praktycznych Przewidujemy również dyskusję problemów występujących u poszczególnych uczestników.

Uczestnicy na szkolenie będą korzystali z swoich komputerów przenośnych.

Licencja na czas szkolenia zostanie udostępniona jako licencja sieciowa WEB.

Czas trwania kursu: 6 godzin.

Opis kursu: 

Program kursu:               

  1. Zarys podstaw teoretycznych MES
  2. Praktyczne podejście do analizy
  3. Poprawne przygotowanie geometrii
  4. Podział na elementy skończone, wybór odpowiednich elementów, wpływ siatki na wyniki
  5. Warunki brzegowe – właściwe rozumienie podpór i wymuszeń
  6. Analiza wytrzymałościowa z wykorzystaniem modelu bryłowego
  7. Analiza wytrzymałościowa z wykorzystaniem modelu powłokowego
  8. Analiza drgań własnych

Wszystkie tematy zgłębione zostaną na przykładach (3 przykłady).

15.02.2024 (czwartek)

08:00 –08:30Śniadanie
09:00 –14:00Wyjście w góry
14:00 – 15:00Obiad
15:00 – 16:00Sesja plenarna III
Prowadzenie: dr hab. inż. Jerzy Czmochowski
 

Smolnicki T., Maślak P.: Analiza wytrzymałościowa połączenia śrubowego, Politechnika Wrocławska

Górski A., Paduchowicz M.: Metodyka identyfikacji stanu wytężenia struktury nośnej elektrofiltru w aspekcie obciążeń ekstremalnych, Politechnika Wrocławska

16:00 – 16:20Przerwa kawowa
16:20 – 17:40Sesja techniczna III
Prowadzenie: dr inż. Artur Górski
 

Macko M., Szczepańczyk A., Szczepańki Z.,  Moczko P., Pietrusiak D., Więckowski J.: Aspekty regulacji parametrów przepływowych wentylatorów osiowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Graba M., Bieniek A., Mamala J., Hennek K., Analiza parametrów pracy układu napędowego samochodu elektrycznego w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, Politechnika Opolska

Szpaczyńska D., Łopatka M., Krogul P.: Porównanie wielogąsienicowych układów jezdnych pod względem możliwości pokonywania przeszkód terenowych, WAT

17:50 –18:50Sesja plakatowa
Prowadzenie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki
 

1. Wpływ jakości oraz sposobu wykończenia powierzchni wytworzonego metodami przyrostowymi stopu tytanu Ti6Al4V na jego właściwości zmęczeniowe – Kurek A., Żrodowski Ł., Choma T., Wilkos I.

2. Opracowanie założeń technicznych i konstrukcyjnych nowej komory klimatycznej przeznaczonej do testów osłon przegubów półosi samochodowych – Popielec A.

3. Opracowanie zoptymalizowanej konstrukcji osłony przegubu półosi napędowej do zastosowań pojazdów elektrycznych, produkowanej z wykorzystaniem procesu wtrysku oraz doborem odpowiedniego materiału, celem wyeliminowania potencjalnych wad strukturalnych produktu,
Duda F. 

4. Zastosowanie lekkich materiałów w konstrukcji systemu dokowania i pozycjonowania w mobilnych urządzeniach konfekcjonujących – Owsiński R., Niesłony A., Culic A.

5. Problemy rozwoju konstrukcji specjalnych w zakresie bezpieczeństwa państwa – Motrycz G.

6. Topografia pęknięć stopów aluminium po udarowym zginaniu – Kurek M., Małys S., Hebda A., Łagoda T., Żak K., Małecka J.

7. Trwałość zmęczeniowa elementów wykonanych ze stopu aluminium PA9 poddanych cyklicznym testom korozyjnym –Król A., Kurek M., Małecka J., Kołodziej SZ., Iwuji K.

8. Wykorzystanie klasyfikatora decyzyjnego do oceny zużycia energii pojazdu elektrycznego- Natorska M., Prażnowski K., Deptuła A.

9. Nowoczesne rozwiązania pomiarowe z zakresu drgań, akustyki, kamer szybkich i termowizji. – Mosek I.

10. Uwzględnienie wytrzymałości zmęczeniowej na zginanie ze skręcaniem różnych stopów aluminium przy projektowaniu lekkich wytrzymałych konstrukcji – Małecka J., Małys S., Kurek M., Łagoda T., Krysiński P.

11. Obliczanie wpływu natężenia prądu na wytrzymałość armatury – Janicki P.

12. Opracowanie konstrukcji ramy kontenera biurowego z wykorzystaniem optymalizacji topologicznej – Cichański A., Konopa K.

13. Prezentacja koncepcji, procesu projektowania i wdrożenia wybranych elementów innowacyjnej półosi napędowej, dedykowanej samochodom elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem antykorozyjnej powłoki opartej na epoksydowej farbie proszkowej z dodatkiem nanocząstek węglowych, Neapco Europe Sp. z o.o., Zawadzki M.

19:30 – 21:30Kolacja

16.02.2024 (piątek)

08:00 – 08:30Śniadanie
09:00 – 10:20Sesja techniczna IV
Prowadzenie: dr hab. inż. Joanna Małecka, prof. PO
 

Dejewski M., Śnieżek L., Muszyński T.: Weryfikacja doświadczalna obciążeń eksploatacyjnych przegubowego mostu pontonowego, Wojskowa Akademia Techniczna

Krakówka T., Typiak A., Ceder M.: Dobór parametrów manipulatorów robotów do zastosowań specjalnych, Łukasiewicz PIAP, Wojskowa Akademia Techniczna

Maślak P., Kowalczyk M.: Analiza stanu wytężenia ustroju nośnego urządzenia hakowego HKS 12,  Politechnika Wrocławska

Hebda A., J. Małecka, Prażnowski M., Wpływ szybkości chłodzenia na przebieg utleniania wysokotemperaturowego stopu Ti-Al –Politechnika Opolska

10:30 – 10:45Zakończenie Konferencji

Miejsce:

Scroll to Top